Augmentativní a alternativní komunikace

Augmentativní a alternativní komunikace

Kompenzace augmentativní a alternativní komunikace může být trvalá nebo přechodná. V případě alternativní komunikace jde o plnou náhradu mluvené řeči. U nedostatečné komunikační schopnosti se využívá augmentativní komunikace.

Televizní pořad Klíč o tom, jak pomáhá alternativní komunikace při vzdělávání. Při výuce ji využívají speciální školy, např. Střední škola Euroinstitut, Střední odborná škola InterDACT nebo Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště a jejím rozpracováním např. Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci.

Leaderem moderních počítačových technologií pro osoby s handicapem je centrum asistivních technologií High Tech Park a.s. a společnost pro telemedicínu a asitivní technologie TelMed.