Organizace školního roku

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Zahájení 1. pololetí školního roku 2018/19              pondělí 3. září 2018

Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/19             čtvrtek 31. ledna 2019

Ukončení 2. pololetí školního roku 2018/19             pátek 28. června 2019

Zahájení nového školního roku 2019/20                  pondělí 2. září 2019

Předávání výpisů a vysvědčení

Za 1. pololetí 2018/19 – výpisy                                    čtvrtek 31. ledna 2019

Za 2. pololetí 2018/19 – vysvědčení                           pátek 28. června 2019

Státní svátky 2018/2019

Den české státnosti                                                     pátek 28. září 2018

Vznik ČSR                                                                      neděle 28. října 2018

Den boje za svobodu a demokracii                          sobota 17. listopadu 2018

Štědrý den                                                                    pondělí 24. prosince 2018

1. svátek vánoční                                                         úterý 25. prosince 2018

2. svátek vánoční                                                         středa 26. prosince 2018

Nový rok                                                                        úterý 1. ledna 2019

Velký pátek                                                                   pátek 19. dubna 2019

Velikonoční pondělí                                                    pondělí 22. dubna 2019

Svátek práce                                                                 středa 1. května 2019

Den osvobození                                                           středa 8. května 2019

Cyril a Metoděj                                                             pátek 5. července 2019

Mistr Jan Hus                                                                sobota 6. července 2019

Prázdniny

Podzimní                                                                      pondělí 29. a úterý 30. října 2018

Vánoční                                                                        sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Pololetní                                                                      pátek 1. února 2019

Jarní                                                                              pondělí 11. – pátek 17. února 2019

upřesněno podle místních zvyklostí

Velikonoční                                                                  čtvrtek 18.  dubna 2019

Hlavní                                                                            sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Ředitelské volno/1 den                                               úterý 23. dubna 2019

Ředitelské volno                                                          pátek 14. června 2019

Pedagogické rady – místo konání Most

Zahajovací pedagogická rada                                   sobota 1. září 2018

Konference učitelů Praha                                          sobota 1. září 2018

Klasifikační za 1. čtvrtletí 2018/19                            čtvrtek 8. listopadu 2018 od 16.00

Klasifikační za 1. pololetí 2018/19                            čtvrtek 17. ledna 2019 od 16.00

Klasifikační za 3. čtvrtletí 2018/19                            čtvrtek 11. dubna 2019 od 16.00

Klasifikační porada – závěrečné zkoušky                čtvrtek 23. května 2019 od 16.00

Klasifikační porada za 2. pololetí                              čtvrtek 13. června 2019 od 16.00

Provozní a organizační – přípravný týden               pondělí 26. – pátek 30. srpna 2019

Konference učitelů Praha                                           sobota 31. srpna 2019

Přijímací pohovory

Odevzdání přihlášky ke studiu                                 nejpozději do 1. března 2019

1.kolo                                                                            úterý 23. – úterý 30. dubna 2019

2.kolo                                                                            úterý 20. – pátek 23. srpna 2019

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 24. květnu 2019

Odevzdání přihlášek na opravné termíny z jarního termínu 2018 do 30. července 2019

Písemná část závěrečných zkoušek                        3. června 2019

Praktická část závěrečných zkoušek                       4. – 7. června 2019

Ústní část závěrečných zkoušek                              12. – 19. června 2019

Zahajovací jednání rady ŠPO a školské rady/další termíny budou včas oznámeny

Projednání výroční zprávy                                         27. září 2018

Statistická hlášení a výkaznictví

Výkaz o ředitelství R13-01 k 30. 9.                            do 10. října 2018

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 30. 9.                    do 15. října 2018

Výroční zpráva za šk. r. 2017/2018                           do 15. října 2018

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 31. 3.                    do 15. dubna 2019

Výkaz S5-01 o přijatých uchazečích do 1. roč.

denní formy SŠ k 31. 5.                                               do 12. června 2019

 

Změna harmonogramu (termínů a časů) vyhrazena!