Organizace školního roku

Zahájení 1. pololetí školního roku 2017/18              pondělí 4.září 2017

Ukončení 1. pololetí školního roku 2017/18             středa 31. ledna 2018

Zahájení 2. pololetí školního roku 2017/18               čtvrtek 1. února 2018

Ukončení 2. pololetí školního roku 2017/18             pátek 29. června 2018

Zahájení nového školního roku 2018/19                  pondělí 3. září 2018

Předávání výpisů a vysvědčení

Za 1. pololetí 2017/18 – výpisy                                    středa 31. ledna 2018

Za 2. pololetí 2017/18 – vysvědčení                           pátek 29. června 2018

Státní svátky 2017/2018

Den české státnosti                                                     čtvrtek 28. září 2017

Vznik ČSR                                                                      sobota 28. října 2017

Den boje za svobodu a demokracii                          pátek 17. listopadu 2017

1. svátek vánoční                                                        pondělí 25. prosince 2017

2. svátek vánoční                                                         úterý 26. prosince 2017

Nový rok                                                                        pondělí 1. ledna 2018

Velký pátek                                                                   pátek 30. března 2018

Velikonoční pondělí                                                    pondělí 2. dubna 2018

Svátek práce                                                                 úterý 1. května 2018

Den osvobození                                                           úterý 8. května 2018

Cyril a Metoděj                                                             čtvrtek 5. července 2018

Mistr Jan Hus                                                                pátek 6. července 2018

Prázdniny

Podzimní                                                                       čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017

Vánoční                                                                         sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018

Pololetní                                                                       pátek 2. února 2018

Jarní                                                                               pondělí 5. – pátek 9. února 2018

upřesněno podle místních zvyklostí

Velikonoční                                                                  čtvrtek 29. – pátek 30. března 2018

Hlavní                                                                            pondělí 2. července – pátek 31.srpna 2018

Ředitelské volno/1 den                                               pátek 29. září 2017

Ředitelské volno                                                          pondělí 30. dubna a 7. května 2018

Pedagogické rady – místo konání Most

Zahajovací pedagogická rada                                   sobota 2. září 2017

Konference učitelů Praha                                          sobota 2. září 2017

Klasifikační za 1. čtvrtletí 2017/18                            sobota 4. listopadu 2017

Klasifikační za 1. pololetí 2017/18                            čtvrtek 18. ledna 2018 od 16.00

Klasifikační za 3. čtvrtletí 2017/18                            čtvrtek 12. dubna 2018 od 16.00

Klasifikační porada – závěrečné zkoušky                čtvrtek 24. května 2018 od 16.00

Klasifikační porada za 2. pololetí                              čtvrtek 14. června 2018 od 16.00

Provozní a organizační – přípravný týden               pondělí 27. srpna 2018 od 13.00

Konference učitelů Praha                                           sobota 1. září 2018

Přijímací pohovory

Odevzdání přihlášky ke studiu                                 nejpozději do 1. 3. 2018

1.kolo                                                                            pondělí 23. – pátek 27. dubna 2018

2.kolo                                                                            pondělí 20. – čtvrtek 23. srpna 2018

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 24. květnu 2018

Písemná část závěrečných zkoušek                        1. – 8. června 2018

Praktická část závěrečných zkoušek                        1. – 15. června 2018

Ústní část závěrečných zkoušek                              11. – 25. června 2018

Zahajovací jednání rady ŠPO a školské rady/další termíny budou včas oznámeny

Projednání výroční zprávy                                         26. září 2017