Ucelená rehabilitace

Z pohledu speciálně pedagogického je úkolem ucelené rehabilitace navrácení tělesných, duševních a sociálních schopností žáka. Důležitou součástí rehabilitace žáka je nácvik soběstačnosti a socioterapie. Ucelená rehabilitace je doplňkovou činností škol Euroinstitutu.

Další fotografie najdete zde: