Výtvarná výchova a arteterapie

Žáci Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště při výtvarné výchově vyjadřují své emoce, nálady prožitky, hodnotí své vlastní produkce i produkce ostatních, apod.


Další fotografie máme na www.rajce.net.