Euroinstitut hl.m. Praha

Kontakty

Název školy:          Střední škola Euroinstitut v Praze
Právní forma:        školská právnická osoba
Adresa školy:        U hranic 3419/12b, 100 00 Praha 10
IČO:                          01 899 635
Resortní identifikátor (RED_IZO):                  691 011 273
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 089 432
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 090 040
ID dat. schránky: iziqrgk
Zřizovatel:             Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele:   obecně prospěšná společnost
Ředitel:                   Mgr. Michal Müller

Kontakty na školu:
Pevná linka:          277 000 430
Mobilní telefon:   773 793 430
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: prazsky@euroinstitut.cz
Webwww.euroinstitut.czFacebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitterlogo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.