Euroinstitut hl.m. Praha

Kontakty

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Praze
Právní forma
: školská právnická osoba 
Adresa školy: 
Plamínkové 1593/2, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 01 899 635
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 011 273
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 089 432
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO)181 090 040
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Michal Müller

Kontakty na školu:
Pevná linka: 277 000 430
Mobilní telefon: 608 807 807
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: prazsky@euroinstitut.cz
Webwww.euroinstitut.czFacebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitterlogo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.