Výukové listy

Výukové listy budou sloužit jako přehled probíraného učiva, stručně zaznamenávají obsah probírané látky. Jsou primárně určeny učitelům školy, žáci mají možnost do nich nahlédnout. Pedagogům je vytvořena komplexní příprava na hodinu, výukové listy shrnují probíranou látku, je v nich sepsán seznam potřebných pomůcek pro hodinu. Příklady podle předmětů, resp. učebních oborů Euroinstitutu:

Učební obor úklid a výpomoc (RVP 69-54-E/01)

Učební obor pečovatelské a zdravotně sociální služby (RVP 75-41-E/01)

Učební obor zednické práce (RVP 36-67-E/01)

Učební obor stavební práce (RVP 36-67-E/02)

Provádění stavebních prací

Praktická škola jednoletá (RVP 78-62-C/01)

Praktická škola dvouletá (RVP 78-62-C/02)