Odborné praxe ÚSP FF UHK

Střední škola Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště jsou akreditovanými pracovišti, ostatní tři naše školy jsou smluvními pracovišti pro výkon praxí studentů Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové. Odborné praxe studentů umožňují rozšiřovat uživatelům jejich sociální kontakty, přístupy k práci či způsoby komunikace a zabraňují tak zaběhlým stereotypům.

Typy odborných praxí studentů
Exkurze
Průběžná praxe
Souvislá praxe 1
Souvislá praxe 2
Souvislá praxe činnostní