Ke stažení

Na této stránce si mohou žáci, jejich zákonní zástupci a opatrovníci žáků stáhnout potřebné formuláře k dokumentaci žáka. 

Přihláška ke studiu
Přihláška k závěrečným zkouškám
Souhlas se zpracováním citlivých údajů
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Anamnestický dotazník SPC
Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o uvolnění z neprofilových předmětů
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o vyšetření a informovaný souhlas s vyšetřením
Žádost o zápisový lístek – Středočeský kraj
Žádost o zápisový lístek – Moravskoslezský kraj
Žádost o zápisový lístek – Olomoucký kraj
Žádost o zápisový lístek – Plzeňský kraj
Žádost o zápisový lístek – Ústecký kraj
Žádost o zápisový lístek – Západočeský kraj