O zřizovateli

Zařazení zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze
Identifikační číslo zřizovatele (IČO): 24274038
Činnosti dle  mezinárodní klasifikace CPV 2007 : 80521000-2 Vzdělávací programy
Činnosti dle oborové klasifikace NACE: 855900 Ostatní vzdělávání j. n.
Název zřizovatele: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Anglický registrovaný název zřizovatele: Euroinstitut Foundation

Zřizovatel poskytuje v souladu se zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné služby zejména v oblastech vzdělávání, sociální práce a vývoje v oblastech přírodních a společenských věd.  Hlavní náplní Obecně prospěšné společnosti Euroinstitut je zakládání a zřizování škol a školských zařízení. V rámci vzdělávacích služeb se dále zabývá profesním vzděláváním, pořádáním kurzů, školením, lektorskou činností a mimoškolní výchovou a vzděláváním. Náplní Obecně prospěšné společnosti Euroinstitut jsou také služby výzkumu, vývoje a jejich praktických aplikací v oblasti přírodních a společenských věd zaměřené na zdraví, pedagogiku a sociální práci.