Euroinstitut Středočeský kraj

Střední škola Euroinstitut sídlí v Neprobylicích a jako poskytovaná místa vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Roztokách u Křivoklátu, Neprobylicích, Smečně, Kvílicích, Psárech a Slaném. Dále také působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněných bydleních zejména Středočeského kraje.

Identifikační údaje školy
Přijímací řízení
Závěrečné zkoušky
Organizace školního roku 2019/2020
Rada ŠPO
Školská rada
Sociální partneři školy
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Dokumenty školy
Projekty
Dálkový přístup
Ochrana osobních údajů

euroinstitut