DVPP

Pod zkratkou DVPP se skrývá další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tomu věnujeme v Euroinstitutu velkou pozornost právě s ohledem na specifika našich žáků, kteří přicházejí převážně z pobytových zařízení sociálních služeb, tedy z domovů pro osoby se zdravotním postižením a z domovů se zvláštním režimem. Proto jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogů nedílnou součástí našich škol. Naše zařízení pro DVPP realizují několik akreditovaných vzdělávacích programů ministerstva školství a akreditovaný vzdělávací program ministerstva zdravotnictví.

Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je upravena těmito právními normami:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 7, 115, 160, 164, 169 (druh školského zařízení pro DVPP, financování DVPP, povinnost ředitele vyvářet podmínky pro DVPP),
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – § 24 až 29 (kariérní systém a povinnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků po dobu výkonu své pedagogické činnosti),
  • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Při realizaci DVPP úzce spolupracujeme s Centrem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, katedrou špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých Katolickej univerzity v Ružomberoku, Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové a Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zvyšování kvalifikace našich pracovníků
Vzdělávací programy akreditované MŠMT
Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR