Identifikační údaje školy

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
 Pod vinohrady 232/30, Horní Moštěnice, PSČ 751 17
IČO: 04 778 847
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 009 198
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 077 051
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Michal Müller
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavlína Hromádková
Pevná linka: 587 070 099
Mobilní telefon: 773 793 099
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: olomoucky@euroinstitut.cz