Česká školní inspekce

Hodnocení školy se v souladu s § 12 školského zákona uskutečňuje:

  • jako vlastní hodnocení školy
  • Českou školní inspekcí

Na této straně publikujeme i další hodnocení:

  • zřizovatelem podle předem zveřejněných kritérií
  • státních institucí hodnotících konkrétní oblasti

Kromě hodnotících zpráv publikujeme na této stránce také informace České školní inspekce, která jsou pro střední školy, odborné školy a praktická učiliště Euroinstitut důležité. Zveřejňujeme nejnovější zprávy nebo ty, které nepublikují na svých stránkách příslušné instituce.

Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji | Inspekční zpráva
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji | Protokol o kontrole
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Praze | Inspekční zpráva
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Praze | Protokol o kontrole
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji |Inspekční zpráva
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji | Protokol o kontrole
Česká školní inspekce (ČŠI) | Školské poradenské zařízení SPC | Inspekční zpráva
Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary (OSSZ) | Protokol o kontrole
Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově (OSSZ) | Protokol o kontrole
Česká školní inspekce (ČŠI)| Vyřízení námitek Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Obecně prospěšná společnost Euroinstitut | Hodnocení zřizovatelem
Česká školní inspekce (ČŠI) | Hodnocení Střední škola Euroinstitut | Inspekční zpráva

Česká školní inspekce|Výsledky vzdělávání. Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školní inspekce|Monitoring zavádění společného vzdělávání (1). Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školní inspekce|Monitoring zavádění společného vzdělávání (2). Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školní inspekce|Právní aktuality-září 2016. Převzal: Euroinstitut .cz
Virtuální hospitace|Teach for Slovakia: Úspěch i bez pedagogické kvalifikce
Virtuální hospitace|Národní ústav pro vzdělávání: Čeština pro žáky se SPV