Euroinstitut hl. m. Praha

Střední škola Euroinstitut v Praze byla do rejstříku škol a školských zařízení zapsána dne 1. 8. 2017, svou činnost zahájila o měsíc později, tedy 1. 9. 2017. Střední škola Euroinstitut v Praze sídlí v Praze Strašnicích a jako poskytovaná místa vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány učebny v Roztokách u Křivoklátu, Praze Nuslích a v Odlochovicích. Dále také působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněných bydleních.

Identifikační údaje školy
Přijímací řízení
Závěrečné zkoušky
Organizace školního roku 2023/2024
Rada ŠPO
Školská rada
Sociální partneři školy
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Dokumenty školy
Projekty
Dálkový přístup
IS Bakaláři
Fotoknihy
Česká školní inspekce