Speciální pedagogika

V následujících dokumentech si můžete přečíst základní informace o speciální pedagogice a terapeutických metodách ve speciální pedagogice, protože doplňkovou činností škol Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika. Texty slouží pro samostudium učitelů středních škol Euroinstitut v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Ve spodní části seznamu najdete články na téma léčebná pedagogika z pera zřizovatele škol Euroinstitutu, které vyšly v deníku pro čtenáře se specifickými potřebami invArena.

Kompendium speciální pedagogiky | Mgr. Miluše Macíčková
Kapitoly ze speciální pedagogiky | PaedDr. Eva Mrázová
Taneční terapie a terapeutický tanec | PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD.
Slabikář pro dospělé žáky | Leoš Středa, Eva Mrázová
Kapitoly z léčebné pedagogiky

Chybí u nás léčebná pedagogika?
Významné osobnosti v léčebné pedagogice
Historie léčebné pedagogiky
Profese léčebného pedagoga
Arteterapie ve speciální pedagogice