Identifikační údaje školy

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
 Husova 992, Jáchymov, PSČ 362 51
IČO: 04 720 997
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 009 091
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 076 641
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Michal Müller
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavlína Hromádková
Pevná linka: 357 070 652
Mobilní telefon: 773 793 652
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: karlovarsky@euroinstitut.cz