Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany
i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Jak Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, tak školy Euroinstitut jsou vedeny jako autorizované osoby v Národní soustavě kvalifikací. Příslušné ministerstvo jim přiznalo právo organizovat zkoušky z profesní nebo dílčí kvalifikace a vydávat o tom stanovená osvědčení. Podívejte se na profesní kvalifikace, ke kterým je Euroinstitut a jeho školy pověřen.

Košíkář a pletař/ košíkářka a pletařka33-052-H
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních69-010-E
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel75-002-R
Hospodyně v domácnosti69-026-H
Práce v ubytovacím zařízení65-014-E
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská65-015-E
Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele75-016-N
Chůva pro dětské koutky69-018-M
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky69-017-M
Výpomoc při obsluze hostů65-012-E
Výpomoc při přípravě pokrmů65-005-E