Euroinstitut Ústecký kraj

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště sídlí v Panenském Týnci a jako místa poskytovaného vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Panenském Týnci, ve Vejprtech, Žatci a Litoměřicích. Dále však působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních a v domovech se zvláštním režimem zejména Ústeckého kraje.

Identifikační údaje školy
Přijímací řízení
Závěrečné zkoušky
Organizace školního roku 2023/2024
Rada ŠPO
Školská rada
Sociální partneři školy
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Dokumenty školy
Projekty
IS Bakaláři
Dálkový přístup
Česká školní inspekce

euroinstitut