Euroinstitut Ústecký kraj

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště sídlí v Panenském Týnci a jako místa poskytovaného vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Panenském Týnci a ve Vejrptech, dále však působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních a v domovech se zvláštním režimem zejména Ústeckého kraje.

Identifikační údaje školy
Přijímací řízení
Závěrečné zkoušky
Organizace školního roku 2019/2020
Rada ŠPO
Školská rada
Sociální partneři školy
Dokumenty školy
IS Bakaláři
Dálkový přístup

euroinstitut