Dálkový přístup

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Informace povinně zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle přílohy vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název povinného subjektu: Euroinstitut, praktická škola
  a odborné učiliště
 2. Ředitel školy: Mgr. Michal Müller
 3. Důvod a způsob založení: střední škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2015; školská právnická osoba byla zřízena ke dni 1. 9. 2015.
 4. Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost, Pražská 398, 247 01 Slaný
 5. Organizační struktura: organizační schéma včetně personálního obsazení jsou zobrazitelné po přihlášení
 6. Kontaktní spojení: tel. 773 793 430
 7. Bankovní spojení 2901418016/2010
 8. IČ 03 855 007
 9. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím. U rozhodnutí podléhajících správnímu řízení: Proti rozhodnutí se podává odvolání do 15 dnů od jeho doručení u ředitele školy. Podrobné informace najdete zde.
 10. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat Všechny formuláře jsou dostupné v tištěné formě na studijní oddělení školy.
 11. Místo a způsob, jak získat informace a místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:
  • osobně: studijní odd. školy, Panenský Týnec 29
  • telefonicky: ředitel školy 773 793 899
  • elektronicky: na adrese pro elektronická podání ustecky@euroinstitut.cz
  • písemně: adresa Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, Panenský Týnec 29, 439 05 Panenský Týnec
 12. K získání informací o výsledcích přijímacího řízení u uchazečů a získání studijních materiálů a hodnocení u studentů je možno využít dálkový přístup na tomto webu. Z důvodu ochrany osobnosti a zákazu zveřejňování citlivých údajů nesmíme ani při přijímacím řízení uvádět jména přijatých žáků. Na základě ustanovení § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, mají žáci, příp. jejich zákonní zástupci žáků zajištěn zabezpečený dálkový přístup výhradně ke vlastním údajům i na základě přihlašovacího kódu a hesla předaného správcem počítačové sítě přísně individuálně prostřednictvím třídních učitelů, v případě přijímacího řízení prostřednictvím ředitele školy. Veřejně dostupné údaje najdete na ostatních stranách tohoto webu a v příspěvcích.
 
Přihlášení
Student / Uchazeč:  
Heslo: Pamatovat uživatele