Základní informace

Euroinstitut, to jsou školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. Našimi žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika.

Práce je charakteristickou vlastností dospělosti a samostatnosti každého člověka. Vůbec nezáleží na tom, jestli je zdravý nebo mentálně postižený. Zdravotně postiženým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Samotná ochrana však nestačí, pokud by mentálně postižený svou práci neovládal. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech, jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla potřebují postižení vzdělání a odborný výcvik. Méně postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Více postiženým je ideální oporou praktická škola.

Vzdělávání v naší škole je pro všechny žáky bezplatné. Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole. Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory:

  • provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc
  • praktická škola jednoletá
  • praktická škola dvouletá
  • pečovatelské služby
  • zednické práce
  • stavební práce
  • zpracovatelství přírodních pletiv (košíkářství a kartáčnictví)

Podrobnější informace o učebních a praktických oborech, jejich zaměření a cílových skupinách naleznete na záložce obory vzdělávání (klikněte pro přesměrování).
Střední škola Euroinstitut, Neprobylice, IČO 01343025
Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, Panenský Týnec, IČO 03855007
Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji, Jáchymov, IČO 04720997
Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji, Horní Moštěnice, IČO 04778847
Střední škola Euroinstitut v Praze, Praha 10, IČO 01899635