Identifikační údaje školy

Název školy: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy: 
č. 29, 439 05 Panenský Týnec
IČO: 03 855 007
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 007 969
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 068 281
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 199
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: plk. Mgr. Ladislav Novák
Mobilní telefon: 773 793 899 
Pevná linka:
477 070 199
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: ustecky@euroinstitut.cz