Identifikační údaje školy

Název školy: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
Panenský Týnec č. 29, 439 05 Panenský Týnec
IČO: 03 855 007
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 007 969
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 068 281
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 199
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Michal Müller
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Radomír Pivoda
Mobilní telefon: 773 793 899 
Pevná linka:
477 070 199
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: ustecky@euroinstitut.cz