Videogalerie

Euroinstitut na Pedagogické fakultě UHK

Letní olympiáda Euroinstitutu

Euroinstitut na tanečním poháru Střediska volného času v Ledči nad Sázavou

Euroinstitut na učňovské kuchařské soutěži

Žáci Euroinstitutu nejsou v IT pozadu

Euroinstitut: výpočetní technika pro mentálně postižené

Euroinstitut : předávání pololetního vysvědčení

Euroinstitut: integrace také díky taneční terapii, ale také výborná reprezentace školy