Dovednostní soutěže

Vítězství na studentském festivalu

ISCOOL je školní festival směřovaný na mediální tvorbu: film, fotografie a mediální komunikace. Letos ji poprvé pořádala U2B | multimediální střední škola. Tanec a jeho dramaturgie je o komunikaci prostřednictví umění. A u postižených je tanec i jednou z terapií, které se v praktických školách a odborných učilištích Euroinstitut věnujeme. Taneční skupina Euroinstitutu není žádným nováčkem v soutěžích. Má několik ocenění z Ledečského poháru. Tento rok si skupina pod vedením paní učitelky Ziny Hereitové nacvičila scénický tanec na téma knihy Alana Marshalla Už zase skáču přes kaluže. O tom, že jde o povedený kus, svědčí také fakt, že žáci vytančili pro školu první místo v kategorii dramaturgie.

Den Země v Euroinstitutu

Letos v dubnu probíhal padesátý první ročník události nazvané Den Země. Pod tímto názvem probíhají ve stejný den po celém světě různé akce, které mají jeden společný účel, chtějí upozornit na význam ochrany životního prostředí a svou činností jej podpořit. Školy Euroinstitutu se k události rozhodly aktivně připojit. Žáci se svými pedagogy se vydali do svého okolí s igelitovými pytli v ruce. Cíl byl jasný: vysbírat odpadky. Aby bylo sbírání ještě zábavnější, soutěžili mezi sebou žáci o titul nejpilnějších sběračů. Za účast na akci děkujeme všem žákům i jejich pedagogům, množství sesbíraných odpadků bylo úctyhodné. Vítězům gratulujeme! Těšíme se na další ročník a další soutěžní klání.

Druhá letní olympiáda Euroinstitutu

Poslední letní den roku slavíme ve školách Euroinstitutu letní olympiádou. Vládní a ministerská opatření nám letos zkomplikovala situaci. Rok 2020 je ve znamení omezení, která byla zdůvodňována čínským koronavirem. I když jsme nemohli soutěžit napřímo, nevzdali jsme se a hledali vhodné řešení. A našli. Soutěžilo se na dálku. Účastníci sportovního klání své příspěvky natočili a poslali. Letošní olympiáda Euroinstitutu byla zaměřená na tanečně pohybovou aktivitu. Soutěžních příspěvků se sešla pěkná řádka. Většina z nich se orientovala na tanec, ať už výrazový, moderní nebo street dance. Jeden příspěvek obohatil soutěž o nový sport, tím bylo tae-bo, čili cvičení s hudbou s využitím prvků z bojových sportů a umění.

Výuková videa

Dovednosti pilují nejen žáci, musí na nich pracovat i učitelé. Na 4. pedagogické konferenci Euroinstitutu, která se konala poslední srpnovou sobotu na půdě Pedagogické fakulty v Praze, se pedagogové domluvili, že si budou navzájem porovnávat a předávat své zkušenosti s výrobou výukových videí. Takže každý víkend, nejpozději v neděli odpoledne, publikujeme na facebookových stránkách školy poznámku, která odkazuje na jedno konkrétní výukové video umístěné na YouTube. Videa jsou dílem našich pedagogů a jsou určené k připomínkám a poznámkám ostatních učitelů. Protože víc očí víc vidí a víc hlav víc ví. Chceme tak dosáhnout kvalitních multimediálních výstupů dobře použitelných ve výuce našich žáků.

Smečenský Euroinstitut na národním turnaji ve stolním tenise

Smečenský Euroinstitut založila v tomto školním roce Střední škola Euroinstitut spolu s Domovem Pod Lipami Smečno. Jde o klub speciálních olympiád zaměřený na stolní tenis. Ten patří mezi sjednocené sporty, to znamená, že zde trénují postižení sportovci s těmi bez handicapu. Přestože činnost klubu prozatím nemá dlouhou historii, jeho členové už se mohou pochlubit účastí na národním turnaji. České hnutí speciálních olympiád pořádalo již jeho 27. ročník. Mezi ostřílenými sportovci se naši žáci neztratili a vybojovali několik cenných vítězství. Na stupně vítězů to zatím nestačilo. Všichni členi Smečenského Euroinstitutu ale věří, že pokud budou pořádně trénovat, výsledky se dostaví a příště budou úspěšnější.

Úspěch ve výtvarné soutěži

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vyhlašuje tradičně u příležitosti Evropského dne tísňové linky 112 soutěž. Zatímco v minulých letech se vybírala nejlepší básnička, pohádka nebo komiks, letos účastníci do projektu přispívali obrázky na téma „Hasičská technika budoucnosti“. V kategorii středních škol nevyhrál žádný student elitní školy ani student techniky či výtvarného oboru. Vyhrál Marek Švihovec ze Střední školy Euroinstitut v Praze. Paní učitelka Gabriella Steinwald zaslala do soutěže jeho obrázek, který vznikl v rámci arteterapie. Cenu vítězi předal na slavnostním říjnovém vyhlašování generální ředitel Hasičského záchranného sboru a zároveň hlavní porotce soutěže, genmjr. Drahoslav Ryba.

První letní olympiáda Euroinstitutu

Pod záštitou Výboru speciálních olympiád proběhl 9. července 2019 první ročník Letní olympiády Euroinstitutu zaměřený na nový sport spadající pod České hnutí speciálních olympiád – vzpírání. V rámci sjednocených sportů soutěžili postižení i nepostižení sportovci. První hry proběhly v areálu Domova Domino v Zavidově. Předsedou poroty byl národní umělec Vlastimil Harapes, čestný předseda Českého hnutí speciálních olympiád. Soutěžil klub speciálních olympiád Centra služeb Slunce všem z Unhoště a Střední školy Euroinstitut nazvaný „Neprobylice“, oddíl Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn v Roztokách, dále klub speciálních olympiád Euroinstitut a samozřejmě také oddíl Domova Domino Zavidov. Na krátké video z olympiády se můžete podívat zde. O akci psal Kladenský a Rakovnický deník, zde je článek k dispozici.


I výuka mimo vyučování je součástí rámcového vzdělávacího programu

Středisko volného času v Ledči nad Sázavou pořadalo již 17. ročník Ledečského tanečního poháru. Soutěž je primárně určena zdravým žákům, ale už potřetí na ni vystupovali žáci z Euroinstitutu. Paní učitelka Zina Hereitová z Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště, nacvičila se svými žáky, kteří do školy docházejí z Domova pro osoby se zdravotním postižením Krajánek z Jesenice u Rakovníka, působivé taneční představení o Janu Amosovi Komenském. Taneční terapie a výchova k tanci je v Euroinstitutu součástí výuky podle rámcového vzdělávacího programu: praktické školy mají v kurikulu kromě běžné výuky také výchovu žáků mimo vyučování. Od početného publika se našim účinkujícím dostalo zasloužených ovací, porota je odměnila prvním místem. Záznam vystoupení můžete vidět na youtube. Paní učitelce Hereitové i tanečníkům z naší školy gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.


Žáci Euroinstitutu na kuchařské soutěži

Za účasti zastupitelů Plzeňského kraje, pod záštitou děkana Pedagogické fakulty v Plzni proběhl 14. ročník učňovské kuchařské soutěže. Pořádá ji každoročně Odborná škola výroby a služeb v Plzni. V roce 2019 se soutěže poprvé zúčastnily i týmy žákyň Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji. Růžena Růžičková s Marií Karchňákovou i Zuzana Voborová s Veronikou Karchňákovou docházejí do naší školy z Chráněného bydlení Sokolov. Navzdory podmínkám ztíženým svým handicapem dokázaly naše žákyně v konkurenci zdravých učňů v soutěži obstát. Tentokrát sice nedosáhly na stupně vítězů… ale uvidíme příště. Žákyním i našim pedagogům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Podívejte se krátký videozáznam na youtube.


Úspěch na Soutěžní přehlídce DOMINO 

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR pořádalo již 8. ročník Soutěžní přehlídky DOMINO. Cílem soutěže je představení výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu. Z 33 přihlášených projektů do finále postoupilo 18 počinů. Soutěžilo se v několika kategoriích, zástupci naší školy zápolili v kategorii „Humanitní a společenskovědní obory“.
Naše paní učitelka Zuzana Matulová se svými žáky, kteří do Střední školy Euroinstitut docházejí z Domova Barbora Kutná Hora, představila projekt „Naše bublina uvnitř digitálního světa aneb Když jsme si blíž“. Jeho cílem je pomoci osvojit si platné zásady o ochraně osobních údajů nejen mentálně postiženým žákům, ale také dětem nebo seniorům. Projekt odbornou porotu natolik zaujal, že se rozhodla paní učitelce a jejím žákům udělit 1. cenu v kategorii cena poroty. Paní učitelce k úspěchu gratulujeme a děkujeme za příkladnou prezentaci školy.
Krátký sestřih z přehlídky umístěný na youtube si můžete pustit zde.


Naše kluby speciálních olympiád

Od tohoto školního roku fungují při školách Euroinstitut tři kluby speciálních olympiád. Všechny patří do sjednocených sportů, to znamená, že v nich trénují mentálně postižení žáci společně se zdravými jedinci.
První klub nazvaný Euroinstitut zaměřený na vzpírání zřídil Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště ve školním roce 2016/2017. Jeho zástupce Lukáš Středa trénuje každou středu v tělocvičně v Panenském Týnci 5 jeho členů. Ve školním roce 2017/2018 zřídila Střední škola Euroinstitut spolu s obecně prospěšnou společností Slunce svítí všem z Unhoště klub nazvaný Neprobylice. Zástupce klubu a trenér Mgr. Boris Procházka se každé úterý věnuje 5 jeho členům v budově Střední školy Euroinstitut v Neprobylicích. Nováčkem mezi našimi kluby speciálních olympiád je Smečenský Euroinstitut, vznikl v tomto školním roce. Spolu s Domovem Pod Lipami Smečno jej založila Střední škola Euroinstitut. Na rozdíl od prvních dvou jmenovaných klubů je tento zaměřený na stolní tenis. Mgr. Vladimír Poláček, který klub zastupuje a vede, trénuje svých šest svěřenců každou středu odpoledne. Fotografie z jednotlivých tréninků pravidelně umisťujeme na naši facebookovou stránku.


Soutěžní pěvecká přehlídka 2018 / 2019

Zřizovatel sítě středních škol Euroinstitut vyhlašuje pro žáky a učně praktických škol a odborných učilišť soutěžní přehlídku zaměřenou na zpěv. Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků a učňů realizované mimo školu. Prosíme všechny učitele, aby s žáky nazpívali naši školní hymnu. Nacvičte s žáky, natočte na mobil a pošlete.
MOJE ŠKOLA JE EUROINSTITUT
Nahoře si můžete poslechnout, jak písničku nazpívala naše filipínská žákyně a synátor pana zřizovatele. Je tam i vzorový zpěv dcery jedné paní učitelky, ten už je profesionálnější. A namixovali jsme ho i s hudbou. Vše pro inspiraci. A tady pod příspěvkem je video s karaoke verzí. Je s textem, podle kterého budete zpívat vy. Nezapomeňte zapnout zvuk a přihlásit se k Facebooku, kde je písnička uložena.

P.S. Jak se našim žákům daří, se můžete podívat na playlist našem školním Facebooku.

Zde si můžete přečíst, kdo zvítězil. 


Euroinstitut

Dovednostní soutěž učňů a žáků praktických škol 2017 / 2018

Zřizovatel odborných učilišť a praktických škol, Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, by rád navázal na kdysi populární dovednostní soutěže učňů, které probíhaly pod záštitou ministerstva školství a Národního ústavu odborného vzdělávání. Vyhlásil pro školní rok 2017-18 soutěž pro všechny žáky Euroinstitutu:
NEJLEPŠÍ VÝROBEK Z LETOŠNÍ ŠKOLNÍ VÝUKY
Na školním Facebooku byly pravidelně k vidění výrobky, které vznikaly ve výuce. Naši učni provozních služeb (obor úklid a výpomoc) v souladu s osnovami převážně šili drobné výrobky (chňapky a zástěry), vyráběli doplňky pro domácnost (svíčky, dekorace). Jedna praktická třída už vloni dokonce šila taneční kostýmy. Pečovatelské služby šily podkládací polštářek pro ležící postižené. Mají praktický produkt i učni zednických prací? Co zahradnické úspěchy našich žáků praktických škol?
Úkol zněl: sesbírat ty nejlepší a prostřednictvím zástupců ředitele u škol v Praze, Olomouckém, Karlovarském i Ústeckém kraji nebo prostřednictvím paní ředitelky u Středočechů je za jednotlivé třídy odevzdat do 17. června 2018. A spolu s vysvědčením jsme mohli ocenit ty nejlepší žáky naší školní soutěže. Kdo vyhrál: to je školním Facebooku i Twitteru. Přes letní měsíce červenec a srpen byla ve škole v Panenském Týnci otevřena každý víkend výstava nejúspěšnějších výrobků.
Kritérium bylo jediné: dokonalé zpracování v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro daný obor.
Proběhlý první ročník bychom rádi v dalších letech rozšířili tak, aby soutěžení nebylo jen v našich školách, ale příště oslovíme i jiná učiliště a praktické školy. A možná přesvědčíme organizátory abilympiád, aby přidali i kategorie pro praktické školy a Éčkové učební obory.
Fotogalerie výrobků z průběhu soutěže našich žáků je zde.


15. ročník taneční soutěže Ledečský pohár
Ledečský taneční pohár je určen hlavně „normálním“ školám a školským zařízením, kde se žáci mohou prezentovat v kategoriích jako show dance, street dance nebo moderní tanec. V Euroinstitutu, což je praktická škola pro středně těžce mentálně postižené žáky, mají učitelku, která je nadšenec nejen do vzdělávání postižených, ale i do tance. Jmenuje se Zina Hereitová a letos se jí podařilo s její čarodějnickou taneční show Ledečský taneční pohár vyhrát. Ne jí samotné, ale jejím žákům. Jsou to klienti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Krajánek z Jesenice u Rakovníka a zároveň žáci Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště z Panenského Týnce. Podívejte se sami na video.


Založíme klub speciálních olympiád v Euroinstitutu v roce 2016 / 2017

Praktické školy mají v rámcovém vzdělávacím programu včleněnu jako povinnou součást mimoškolní výchovu. Oblíbenou aktivitou u nás jsou speciální sporty pro mentálně postižené. Rozhodli jsme se v Euroinstitutu zaregistrovat klub speciálních olympiád zaměřený na vzpírání. Cílem speciálních olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na výkonnost, tím mimo jiné přispívat ke zvýšení kvality života handicapovaných lidí. Více se můžete dozvědět zde.
Aktualizace 2018: V klubu speciálních olympiád při Euroinstitutu vedeném Mgr. Borisem Procházkou nejsou jen žáci škol Euroinstitutu, ale i klienti Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. Rozrůstáme se.


Soutěž Komenský a my 2015 / 2016

Jan Ámos Komenský je na jedné straně opěvován, na straně druhé nedoceněn. Proto jeho popularizace formou různých soutěží je důležitá. Dovedete odpovědět na otázky na audiobooku? Žáci Euroinstitutu se zapojili do celostátní literárně historické a výtvarné soutěže Komenský a my. Probíhá pod záštitou MŠMT, tady je pořadatel a zaštiťující instituce: škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR, město Brandýs nad Orlicí. Základní myšlenkou soutěže je přispět k prohloubení historického povědomí, pomáhat učit chápat souvislosti doby minulé a současné a seznamovat s odkazem Komenského. Naše první účast sice nepřinesla vítězství, byli tam lepší práce. Ale nemusíme vždycky vyhrávat, důležité je se zapojit.