Prezentace a přehlídky

Žáci a učni středočeské Střední školy Euroinstitut se na Smečně, jednom z dalších míst vzdělávání, setkali s posádkou Dopravní zdravotní služby z kladenské nemocnice. Prohlídku sanitky a jejího vybavení doprovodili zdravotníci odborným výkladem a názornými příklady. Žáci měli možnost upevnit si vědomosti o poskytování první pomoci, a to včetně praktického nácviku masáže srdce. Zdravotníci žáky seznámili i s defibrilátorem a krok za krokem ukázali, jak s přístrojem zacházet. V průběhu setkání byl prostor i pro doplňující dotazy a poznámky žáků.

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, vyučuje ve Vejprtech obory zednické práce (36-67-E/01) a stavební práce (36-67-E/02). Na konci května uspořádala škola den otevřených dveří, aby mohla budoucím zedníkům a stavebníkům ukázat, jak bude jejich výuka vypadat a co všechno se naučí. V rámci akce žáci a učni na cvičném polygonu stavěli a omítali zeď. Součástí akce bylo kromě prezentace výuky drobné občerstvení, jehož přípravy se zhostil sám pan ředitel.


Žáci a učni Eroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru zednické práce (36-67-E/01) a stavební práce (36-67-E/02) navštívili se svými pedagogy výstavu Cihelny a cihlářství na Kladensku v Hornickém skanzenu Mayrau. Autor výstavy jim poskytl odborný komentář a odpověděl na všechny otázky, které v souvislosti s výkladem a exponáty měli. Naši žáci tak měli možnost prohlédnout a osahat si i vzácné starodávné cihly a seznámit se nejen s technologiemi výroby cihel a jejich proměnami v průběhu času, ale i s historií cihlářství u nás.

17. listopadu slavíme nejen Den boje za demokracii, ale z pohledu školy, žáků a studentů podstatnější Mezinárodní den studentstva. Svátek slavíme jako připomínku událostí v roce 1939, kdy se nacisti rozhodli v reakci na nepokoje spojené s demonstrací a s pohřbem studenta medicíny Jana Opletala uzavřít vysoké školy a zlikvidovat vůdčí osobnosti studentstva. Připomínka těchto událostí o padesát let později přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Svíčka na Národní třídě v Praze jako tichá vzpomínka na obě události hořela i za všechny žáky Euroinstitutu.

Školní rok 2020/2021 přivítali žáci Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji po svém. Základní škola Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov ve spolupráci s Informačním a kulturním centrem Jáchymov dětem pod záštitou Města Jáchymov připravila dětský den. Akce se konala 4. září před budovou základní školy a děti na ní mohly absolvovat různé soutěže. Žáci Střední školy Euroinstitut a jejich učitelé se rozhodli, že akci podpoří svým úsilím a dětem i jejich dospělým doprovodům na akci připravili občerstvení.

Předmětem doplňkových činností  škol Euroinstitutu je ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika. Uplatnění edukativních terapií, běžné jak Evropě, tak např. v USA, má u nás nedostatečnou akademickou i legislativní podporu. V rámci pregraduálního vzdělávání budoucích pedagogů spolupracuje Euroinstitut s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Naši učitelé přednášejí studentům o edukativních a terapeutických přístupech ve speciální pedagogice. Výuka předmětu byla zahájen v roce 2020. Krátké video z výuky najdete na našem facebooku.

V Euroinstitutu ctíme tradiční a osvědčené postupy, ale nezapomínáme ani sledovat aktuální trendy. Proto jsme s učni, kteří se u nás učí úklidovým pracím, navštívili 5. ročník veletrhu úklidu. Na exkurzi jsme se přesvědčili o tom, že úklid je dynamický obor reagující na současné dění a vědecké poznatky. Žáci se seznámili s nejnovějšími technologiemi v úklidu a vyzkoušeli manipulaci s úklidovými přístroji poslední generace. Od odborníků vyslechli výklad o významném podílu vůní v procesu úklidu a dozvěděli se, že úklidové práce lze provádět s ohledem na životní prostředí.

V areálu domova pro osoby se zdravotním postižením v obci Mnichov má Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji třídu, která je zapsaná jako místo dalšího vzdělávání. Na slavnostech v nedaleké Drmouli měly žákyně praktické školy možnost prezentovat veřejnosti některé výrobky. Vznikly v rámci výuky výtvarné výchovy a při arteterapii. Ta je součástí speciálně pedagogického působení na žáky. Drmoulské slavnosti jsou pro skvělou příležitostí k prezentaci Euroinstitutu a propojení pracovních, komunikativních i sociálních kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu. 

Dřívější školská legislativa naše žáky vynechala, označovali je za nevzdělatelné. Díky bohu jsou takové odsudky jen minulostí. Rádi dnes prezentujeme výsledky našich žáků a absolventů. Co všechno dokáží, když je škola vede. Učni z panenskotýneckého Euroinstitutu byli pozváni Krušnohorský Regiofest. Proběhl na náměstí v Chomutově poslední květnový čtvrtek. Žáci praktické školy a odborného učiliště prezentovali své dovednosti v přípravě a servírovaní palačinek. Učí se to v předmětu příprava pokrmů. Organizátoři naše žáky vyhodnotili jako jedny z nejlepších.