Prezentace a přehlídky

V areálu domova pro osoby se zdravotním postižením v obci Mnichov má Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji třídu, která je zapsaná jako místo dalšího vzdělávání. Na slavnostech v nedaleké Drmouli měly žákyně praktické školy možnost prezentovat veřejnosti některé výrobky. Vznikly v rámci výuky výtvarné výchovy a při arteterapii. Ta je součástí speciálně pedagogického působení na žáky. Drmoulské slavnosti jsou pro skvělou příležitostí k prezentaci Euroinstitutu a propojení pracovních, komunikativních i sociálních kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu. 

Dřívější školská legislativa naše žáky vynechala, označovali je za nevzdělatelné. Díky bohu jsou takové odsudky jen minulostí. Rádi dnes prezentujeme výsledky našich žáků a absolventů. Co všechno dokáží, když je škola vede. Učni z panenskotýneckého Euroinstitutu byli pozváni Krušnohorský Regiofest. Proběhl na náměstí v Chomutově poslední květnový čtvrtek. Žáci praktické školy a odborného učiliště prezentovali své dovednosti v přípravě a servírovaní palačinek. Učí se to v předmětu příprava pokrmů. Organizátoři naše žáky vyhodnotili jako jedny z nejlepších.