Identifikační údaje školy

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Praze
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy: 
Plamínkové 2, 140 00 Praha 4
IČO: 01 899 635
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 011 273
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 089 432
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO):
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel:
Mobilní telefon: 773 793 430
Pevná linka: 277 000 430
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: prazsky@euroinstitut.cz