Identifikační údaje školy

Název školy: Střední škola Euroinstitut v Praze
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy: 
Plamínkové 1593/2, 140 00 Praha 4
IČO: 01 899 635
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 011 273
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 089 432
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO):181 090 040
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitel: Mgr. Michal Müller
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavlína Hromádková
Mobilní telefon: 608 807 807
Pevná linka: 277 000 430
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: prazsky@euroinstitut.cz
Facebook