Identifikační údaje školy

Název školy: Střední škola Euroinstitut
Právní forma
: školská právnická osoba
Adresa školy:
Neprobylice 18, pošta Třebíz, PSČ 273 75
IČO: 01 343 025
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 004 927
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 044 463
Resortní identifkátor speciálně pedagogického centra (IZO): 181 061 066
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 377
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitelka: Mgr. Jarmila Hejtmánková
Mobilní telefon: 773 793 034
Pevná linka: 317 070 034
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email: stredocesky@euroinstitut.cz99