Hospodyně v domácnosti (69-026-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Kód NSK: 69-026-H
Kvalifikační úroveň: 3
Autorizovaná osoba: Střední škola Euroinstitut v Praze