Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele (75-016-N)

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Kód NSK: 75-016-N
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 5
Vstupní kvalifikace uchazeče: minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru v oblasti, ve které bude působit jako instruktor praktického vyučování. Tuto oblast uchazeč specifikuje při podání přihlášky ke zkoušce autorizované osobě z důvodu zaměření modelových situací autorizovanou osobou na oblast působení uchazeče. Získání této profesní kvalifikace neopravňuje k výkonu profese učitele.
Jedná se o vzdělávací přípravný kurz k získání profesní kvalifikace, jehož cílem je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, kód: 75-016-N, dle zákona č. 179/2006 Sb., a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Autorizovaná osoba: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Uchazeč absolvuje přípravný vzdělávací program v celkovém rozsahu 40 hodin jako přípravu na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování (kód: 75-016-N), dle zákona č. 179/2006 Sb.