Kapitoly z léčebné pedagogiky

Pedagogové Euroinstitutu zajišťují výuku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Rozkliknutím na jednotlivé názvy se vám otevře příslušná videopřednáška.
Ve druhé části najdete odborné články na téma léčebné pedagogiky z pera zřizovatele škol Euroinstitutu v deníku pro čtenáře se specifickými potřebami InvArena.

Terapeutická pedagogika je obor, který u nás nemá legislativní zakotvení.
Hipoterapie, někdy také označována jako hiporehabilitace, je forma animoterapie, která k léčebnému působení využívá koně.
Ergoterapie je obor, který využívá činnost a práci jako prostředek léčby.
Edukativní přístupy ve vzdělávání pro zdraví
Snoezelen je multismyslová (multisenzorická) terapeutická metoda, která se praktikuje ve speciálně upravené místnosti.
Biblioterapie a poetoterapie
Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na osoby prostřednictvím speciálně vycvičeného a odborně vedeného psa.
Augmentativní a alternativní komunikace