Projekty

Projekt Pražské Šablony JAK
Cílem projektu je personální podpora – kariérový poradce SŠ a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Šablony pro SŠ a VOŠ i k předkládání žádosti o podporu zjednodušených projektů operačního programu VVV.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Na operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytována finanční podpora od Evropské unie.
Evropská unie a MŠMT