Česká školní inspekce

Česká školní inspekce provedla ve Střední škole Euroinstitut v Praze inspekční kontrolu v roce 2023.

Zde jsou k nahlédnutí hodnotící zprávy ČŠI:

Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Praze | Inspekční zpráva
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Praze | Protokol o kontrole

Kromě České školní inspekce byly provedeny ve Střední škole Euroinstitut v Praze v roce 2023 rovněž kontroly z Krajské hygienické stanice, Oblastního inspektorátu práce a Hasičského záchranného sboru.

Protokoly o kontrole k nahlédnutí:

Krajská hygienická stanice hl. města Prahy | Střední škola Euroinstitut v Praze | Plamínkové | Protokol o kontrole
Krajská hygienická stanice hl. města Prahy | Střední škola Euroinstitut v Praze | U Hranic | Protokol o kontrole
Oblastní inspektorát práce pro hl. město Prahu | Střední škola Euroinstitut v Praze | Protokol o kontrole
Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy | Střední škola Euroinstitut v Praze | U Hranic | Protokol o kontrole