Virtuální hospitace: čeština pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Návrat na stránku Euroinstitut|Česká školní inspekce

Jak se učí jinde  je zajímavý projekt Národního ústavu pro vzdělávání. Jde o příležitost, kdy se učitelé mají možnost vzájemně potkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat se.  Virtuální hospitace jsou dobrým způsobem, jak toho dosáhnout.

Virtuální hospitace ve školách Euroinstitut velmi vítáme, představují cenný nástroj pro stávající učitele. Využíváme je i pro naše budoucí pedagogy a dokonce pro vzdělávání studentů, budoucích pracovníků v sociálních službách. Naše školy jsou akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králové, jejího Ústavu sociální práce. Rádi předáváme zkušenosti  naše vlastní, ale i dalších odborných institucí.