Řidič vozidla DRN

U řady našich žáků s těžším stupněm postižení se opakovaně setkáváme s potřebou speciální přepravy, a to včetně přepravy sanitní. To inspirovalo naše zařízení DVPP k vytvoření kurzu řidiče přepravy nemocných a postižených, který však v rámci naší legislativy dosud není vytvořen. Proto jsme na Ministerstvu zdravotnictví ČR akreditovali příbuzný kurs řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných | Euroinstitut