Organizace školního roku

Střední škola Euroinstitut v Praze
Zahájení 1. pololetí školního roku 2018/19              pondělí 3. září 2018

Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/19             čtvrtek 31. ledna 2019

Zahájení 2. pololetí školního roku 2018/19              pátek 1. února 2019

Ukončení 2. pololetí školního roku 2018/19             pátek 28. června 2019

Zahájení nového školního roku 2019/20                   pondělí 2. září 2019

Předávání výpisů a vysvědčení

Za 1. pololetí 2018/19 – výpisy                                    čtvrtek 31. ledna 2019

Za 2. pololetí 2018/19 – vysvědčení                           pondělí 24. – pátek 28. června 2019

Státní svátky 2018/2019

Den české státnosti                                                     pátek 28. září 2018

Den vzniku samostatného českého státu                neděle 28. října 2018

Den boje za svobodu a demokracii                           sobota 17. listopadu 2018

Štědrý den                                                                    pondělí 24. prosince 2018

1. svátek vánoční                                                          úterý 25. prosince 2018

2. svátek vánoční                                                          středa 26. prosince 2018

Nový rok                                                                        úterý 1. ledna 2019

Velký pátek                                                                    pátek 19. dubna 2019

Velikonoční pondělí                                                     pondělí 22. dubna 2019

Svátek práce                                                                 středa 1. května 2019

Den vítězství                                                                 středa 8. května 2019

Den slovanských věrozvěstů Cyril a Metoděj          pátek 5. července 2019

Den upálení mistra Jana Husa                                   sobota 6. července 2019

Prázdniny

Podzimní                                                                      čtvrtek 29. a pátek 30. října 2018

Vánoční                                                                        sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Pololetní                                                                       pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny Praha 4                                             pondělí 11 – pátek 17. února 2019

Jarní prázdniny Praha 10, Děčín, Karlovy Vary       pondělí 18 – pátek 24. února 2019

Jarní prázdniny Roztoky                                            pondělí 25. února – pátek 3. března 2019

Jarní prázdniny Odlochovice, Zvíkovec                   pondělí 4. –  pátek 10. února 2019

Jarní prázdniny Kladno, Lidmaň, Horní Maxov     pondělí 4. –  pátek 10. března 2019

Velikonoční                                                                  čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní                                                                            pondělí 29. června – neděle 1. září 2019

Ředitelské volno/1 den                                              pátek 23. dubna 2019

Ředitelské volna budou vyhlášeny dle provozních potřeb

Pedagogické rady

Zahajovací pedagogická rada                                    sobota 1. září 2018

Konference učitelů Praha                                           sobota 1. září 2018

Klasifikační za 1. čtvrtletí 2018/19                             úterý 13. listopadu 2018 od 10:00

Klasifikační za 1. pololetí 2018/19                             čtvrtek 24. ledna 2019 od 10:00

Klasifikační za 3. čtvrtletí 2018/19                             úterý 9. dubna 2019 od 10:00

Klasifikační porada – závěrečné zkoušky                 pátek 17. května 2019 od 10:00

Klasifikační porada za 2. pololetí  2018/19              čtvrtek 20. června 2019 od 10:00

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Odevzdání přihlášky ke studiu pro 1. kolo             nejpozději do 1. března 2019

1.kolo                                                                            pondělí 22. – úterý 30. dubna 2019

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro 1.kolo nejdříve 22.  dubna 2019

Odevzdání zápisového lístku přijatých uchazečů nejpozději do 10 pracovních dnů

2.kolo                                                                            středa 1. května – sobota 31. srpna 2019

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 20. květnu 2019

Přípravný týden pro žáky konající ZZK                   pondělí 27. – pátek 31. května 2019

Písemná část závěrečných zkoušek                        po 3. června 2019

Praktická část závěrečných zkoušek                       úterý 4. – pátek 7. června 2019

Ústní část závěrečných zkoušek                              pondělí 10. – pátek 14. června 2019

Opravné a náhradní termíny – září                         pondělí 10. – pátek 14. září 2019

Opravné a náhradní termíny – prosinec                pondělí 10. – pátek 14. prosinec 2019

Zahajovací jednání rady ŠPO a školské rady/další termíny budou včas oznámeny

Projednání výroční zprávy                                       pondělí 8. října 2018

Statistická hlášení a výkaznictví

Výkaz o ředitelství R13-01 k 30. 9.                          do 10. října 2018

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 30. 9.                  do 15. října 2018

Výroční zpráva za šk. r. 2017/2018                         do 15. října 2018

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 31. 3.                  do 15. dubna 2019

Výkaz S5-01 o přijatých uchazečích do 1. roč.

denní formy SŠ k 31. 5.                                             do 12. června 2019

 

Změna harmonogramu (termínů a časů) vyhrazena!