Organizace školního roku

Zahájení 1. pololetí školního roku 2017/18              pondělí 4. září 2017

Ukončení 1. pololetí školního roku 2017/18             středa 31. ledna 2018

Zahájení 2. pololetí školního roku 2017/18              čtvrtek 1. února 2018

Ukončení 2. pololetí školního roku 2017/18             pátek 29. června 2018

Zahájení nového školního roku 2018/19                   pondělí 3. září 2018

Předávání výpisů a vysvědčení

Za 1. pololetí 2017/18 – výpisy                                    středa 31. ledna 2018

Za 2. pololetí 2017/18 – vysvědčení                           pátek 29. června 2018

Státní svátky 2017/2018

Den české státnosti                                                     čtvrtek 28. září 2017

Den vzniku samostatného českého státu                sobota 28. října 2017

Den boje za svobodu a demokracii                           pátek 17. listopadu 2017

Štědrý den                                                                     neděle 24. prosince 2017

1. svátek vánoční                                                          pondělí 25. prosince 2017

2. svátek vánoční                                                          úterý 26. prosince 2017

Nový rok                                                                        pondělí 1. ledna 2018

Velký pátek                                                                    pátek 30. března 2018

Velikonoční pondělí                                                     pondělí 2. dubna 2018

Svátek práce                                                                 úterý 1. května 2018

Den vítězství                                                                 úterý 8. května 2018

Den slovanských věrozvěstů Cyril a Metoděj          čtvrtek 5. července 2018

Den upálení mistra Jana Husa                                   pátek 6. července 2018

Prázdniny

Podzimní                                                                       čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017

Vánoční                                                                          sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018

Pololetní                                                                        pátek 2. února 2018

Jarní                                                                                pondělí 5. – pátek 11. února 2018

Velikonoční                                                                   čtvrtek 29. – pátek 30. března 2018

Hlavní                                                                             pondělí 2. července – pátek 31.srpna 2018

Ředitelské volno/1 den                                               pátek 29. září 2017

pondělí 30. dubna 2018

pondělí 7. května 2018

Pedagogické rady

Zahajovací pedagogická rada                                    sobota 2. září 2017

Konference učitelů Praha                                           sobota 2. září 2017

Klasifikační za 1. čtvrtletí 2017/18                             pátek 10. listopadu 2017 od 10:00

Klasifikační za 1. pololetí 2017/18                             čtvrtek 18. ledna 2018 od 10:00

Klasifikační za 3. čtvrtletí 2017/18                             čtvrtek 13. dubna 2018 od 10:00

Klasifikační porada – závěrečné zkoušky                 pondělí 21. května 2018

Klasifikační porada za 2. pololetí  2017/18              čtvrtek 21. června 2018 od 10:00

Přijímací pohovory

1.kolo                                                                             pondělí 23. – pondělí 30. dubna 2018

2.kolo                                                                            úterý 1. května – pátek 31. srpna 2018

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 24. květnu 2018

Písemná část závěrečných zkoušek                         pátek 1. června 2018

Praktická část závěrečných zkoušek                        pondělí 4. – pátek 8. června 2018

Ústní část závěrečných zkoušek                               pondělí 11. – pátek 15. června 2018

Zahajovací jednání rady ŠPO a školské rady/další termíny budou včas oznámeny

Projednání výroční zprávy                                         úterý 26. září 2017