Závěrečné zkoušky

Střední škola Euroinstitut v Praze

Organizace konání závěrečných zkoušek 2018/2019

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru  praktická škola jednoletá v červnu 2019.

Závěrečná pedagogická rada 2. ročníku se koná ve 17. května 2019.

Klasifikace musí být uzavřena nejpozději do 22. května 2019 do 12:00 hod.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, vykonají zkoušku v náhradním termínu, žáci, kteří neprospěli maximálně ze dvou předmětů, konají opravnou komisionální zkoušku. Zkoušky se konají poslední srpnový týden, tj. 26. – 30. srpna 2019

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám bude 5 dní před konáním ústní zkoušky.

Praktická část zkoušek se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech od 4. – 7. června 2019.

Ústní část zkoušek proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 10. – 14. června 2019.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neprošel. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku (přihláška ke stažení zde PDF, nebo zde Doc.) k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30.6.2019.

Písemná část zkoušek                          bude upřesněno

Praktická část zkoušek                        bude upřesněno

Ústní část zkoušek                                 bude upřesněno