Organizace školního roku

Zahájení 1. pololetí školního roku 2017/18              pondělí, 4.září 2017

Ukončení 1. pololetí školního roku 2017/18            středa 31.ledna 2018

Zahájení 2.pololetí školního roku 2017/18              čtvrtek 1.února 2018

Ukončení 2.pololetí školního roku 2017/18             pátek 29.června 2018

Zahájení nového školního roku 2018/19                  pondělí 3.září 2018

Předávání výpisů a vysvědčení

Za 1.pololetí 2017/18 – výpisy                                    středa 31.ledna 2018

Za 2.pololetí 2017/18 – vysvědčení                           pátek 29.června 2018

Státní svátky 2017/2018

Den české státnosti                                                     čtvrtek 28.září 2017

Vznik ČSR                                                                      sobota 28.října 2017

Den boje za svobodu a demokracii                          pátek 17.listopadu 2017

1.svátek vánoční                                                          pondělí 25.prosince 2017

2.svátek vánoční                                                          úterý 26.prosince 2017

Nový rok                                                                        pondělí 1.ledna 2018

Velký pátek                                                                   pátek 30.března 2018

Velikonoční pondělí                                                    pondělí 2.dubna 2018

Svátek práce                                                                 úterý 1.května 2018

Den osvobození                                                           úterý 8.května 2018

Cyril a Metoděj                                                             čtvrtek 5.července 2018

Mistr Jan Hus                                                                pátek 6.července 2018

Prázdniny

Podzimní                                                                       čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017

Vánoční                                                                         sobota 23.prosince 2017- úterý 2.ledna 2018

Pololetní                                                                        pátek 2.února 2018

Jarní Přerov, Hranice                                                   pondělí 12. – pátek 16.února 2018

Jarní Kroměříž, Uh.Hradiště, Hr.Králové                  pondělí 19. – pátek 23. února 2018

Jarní Olomouc, Šumperk, Šternberk, Nové

Zámky, Olšany                                                             pondělí 5. – pátek 9.března 2018

Jarní Prostějov                                                             pondělí 12. – pátek 16.března 2018

Velikonoční                                                                   čtvrtek 29. a pátek 30.března 2018

Hlavní                                                                            2.července-31.srpna 2018

Ředitelské volno/1 den                                              pátek 29.září 2017

Ředitelské volno/2 dny                                               pondělí 30.dubna a 7.května 2018

Pedagogické rady – místo konání Horní Moštěnice

Zahajovací pedagogická rada                                   sobota 2. září 2017

Konference učitelů Praha                                          sobota 2. září 2017

Klasifikační za 1.čtvrtletí 2017/18                             sobota 18. listopadu 2017

Klasifikační za 1.pololetí 2017/18                             úterý  2. ledna 2018 od 10:00

Klasifikační za 3.čtvrtletí 2017/18                             sobota 14. dubna 2018 od 16:00

Klasifikační porada – závěrečné zkoušky                 sobota 26. května 2018 od 16:00

Klasifikační porada za 2.pololetí                               sobota 16. června 2018 od 16:00

Provozní a organizační – přípravný týden               pondělí 27. – pátek 31. srpna 2018

Konference učitelů Praha                                          sobota 1. září 2018

Přijímací pohovory

Odevzdání přihlášky ke studiu                                 nejpozději do 1.3.2018

1.kolo                                                                            pondělí 23. – pátek 27. dubna 2018

2.kolo                                                                            pondělí 20. – pátek 23. srpna 2017

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 24. května 2018

Písemná část závěrečných zkoušek                        28. května – 1. června 2018

Praktická část závěrečných zkoušek                        4. – 15. června 2018

Ústní část závěrečných zkoušek                               18. – 28. června 2018

Zahajovací jednání rady ŠPO a školské rady/další termíny budou včas oznámeny

Projednání výroční zprávy                                         úterý 26. září 2017

Samostudium a dovolená pro pedagogické pracovníky (max 12 dnů = úvazek 1,0 interní zam.)

čerpání dovolené a samostudia je dle rozhodnutí ředitele školy

dovolená se čerpá během hlavních prázdnin nebo dle nařízení ředitele školy

Statistická hlášení a výkaznictví

Výkaz o ředitelství R13-01 k 30. 9.                            do 10. října 2017

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 30. 9.                    do 15. října 2017

Výroční zpráva za šk. r. 2016/2017                           do 15. října 2017

Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 31. 3.                    do 15. dubna 2018

Výkaz S5-01 o přijatých uchazečích do 1. roč.

denní formy SŠ k 31. 5.                                               do 12. června 2018

 

Změna harmonogramu (termínů a časů) vyhrazena!