Dovednostní soutěže

Naše kluby speciálních olympiád


Od tohoto školního roku fungují při školách Euroinstitut tři kluby speciálních olympiád. Všechny patří do sjednocených sportů, to znamená, že v nich trénují mentálně postižení žáci společně se zdravými jedinci.
První klub nazvaný Euroinstitut zaměřený na vzpírání zřídil Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště ve školním roce 2016/2017. Jeho zástupce Lukáš Středa trénuje každou středu v tělocvičně v Panenském Týnci 5 jeho členů. Ve školním roce 2017/2018 zřídila Střední škola Euroinstitut spolu s obecně prospěšnou společností Slunce svítí všem z Unhoště klub nazvaný Neprobylice. Zástupce klubu a trenér Mgr. Boris Procházka se každé úterý věnuje 5 jeho členům v budově Střední školy Euroinstitut v Neprobylicích. Nováčkem mezi našimi kluby speciálních olympiád je Smečenský Euroinstitut, vznikl v tomto školním roce. Spolu s Domovem Pod Lipami Smečno jej založila Střední škola Euroinstitut. Na rozdíl od prvních dvou jmenovaných klubů je tento zaměřený na stolní tenis. Mgr. Vladimír Poláček, který klub zastupuje a vede, trénuje svých šest svěřenců každou středu odpoledne. Fotografie z jednotlivých tréninků pravidelně umisťujeme na naši facebookovou stránku

Soutěžní pěvecká přehlídka 2018 / 2019

Zřizovatel sítě středních škol Euroinstitut vyhlašuje pro žáky a učně praktických škol a odborných učilišť soutěžní přehlídku zaměřenou na zpěv. Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků a učňů realizované mimo školu. Prosíme všechny učitele, aby s žáky nazpívali naši školní hymnu. Nacvičte s žáky, natočte na mobil a pošlete.
MOJE ŠKOLA JE EUROINSTITUT
Nahoře si můžete poslechnout, jak písničku nazpívala naše filipínská žákyně a synátor pana zřizovatele. Je tam i vzorový zpěv dcery jedné paní učitelky, ten už je profesionálnější. A namixovali jsme ho i s hudbou. Vše pro inspiraci. A tady pod příspěvkem je video s karaoke verzí. Je s textem, podle kterého budete zpívat vy. Nezapomeňte zapnout zvuk a přihlásit se k Facebooku, kde je písnička uložena.

P.S. Jak se našim žákům daří, se můžete podívat na playlist našem školním Facebooku.


Dovednostní soutěž učňů a žáků praktických škol 2017 / 2018
Euroinstitut

Zřizovatel odborných učilišť a praktických škol, Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, by rád navázal na kdysi populární dovednostní soutěže učňů, které probíhaly pod záštitou ministerstva školství a Národního ústavu odborného vzdělávání. Vyhlásil pro školní rok 2017-18 soutěž pro všechny žáky Euroinstitutu:
NEJLEPŠÍ VÝROBEK Z LETOŠNÍ ŠKOLNÍ VÝUKY
Na školním Facebooku byly pravidelně k vidění výrobky, které vznikaly ve výuce. Naši učni provozních služeb (obor úklid a výpomoc) v souladu s osnovami převážně šili drobné výrobky (chňapky a zástěry), vyráběli doplňky pro domácnost (svíčky, dekorace). Jedna praktická třída už vloni dokonce šila taneční kostýmy. Pečovatelské služby šily podkládací polštářek pro ležící postižené. Mají praktický produkt i učni zednických prací? Co zahradnické úspěchy našich žáků praktických škol?
Úkol zněl: sesbírat ty nejlepší a prostřednictvím zástupců ředitele u škol v Praze, Olomouckém, Karlovarském i Ústeckém kraji nebo prostřednictvím paní ředitelky u Středočechů je za jednotlivé třídy odevzdat do 17. června 2018. A spolu s vysvědčením jsme mohli ocenit ty nejlepší žáky naší školní soutěže. Kdo vyhrál: to je školním Facebooku i Twitteru. Přes letní měsíce červenec a srpen byla ve škole v Panenském Týnci otevřena každý víkend výstava nejúspěšnějších výrobků.
Kritérium bylo jediné: dokonalé zpracování v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro daný obor.
Proběhlý první ročník bychom rádi v dalších letech rozšířili tak, aby soutěžení nebylo jen v našich školách, ale příště oslovíme i jiná učiliště a praktické školy. A možná přesvědčíme organizátory abilympiád, aby přidali i kategorie pro praktické školy a Éčkové učební obory.
Fotogalerie výrobků z průběhu soutěže našich žáků je zde.


Založíme klub speciálních olympiád v Euroinstitutu v roce 2016 / 2017

Praktické školy mají v rámcovém vzdělávacím programu včleněnu jako povinnou součást mimoškolní výchovu. Oblíbenou aktivitou u nás jsou speciální sporty pro mentálně postižené. Rozhodli jsme se v Euroinstitutu zaregistrovat klub speciálních olympiád zaměřený na vzpírání. Cílem speciálních olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na výkonnost, tím mimo jiné přispívat ke zvýšení kvality života handicapovaných lidí. Více se můžete dozvědět zde.
Aktualizace 2018: V klubu speciálních olympiád při Euroinstitutu vedeném Mgr. Borisem Procházkou nejsou jen žáci škol Euroinstitutu, ale i klienti Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. Rozrůstáme se.


Soutěž Komenský a my 2015 / 2016

Jan Ámos Komenský je na jedné straně opěvován, na straně druhé nedoceněn. Proto jeho popularizace formou různých soutěží je důležitá. Dovedete odpovědět na otázky na audiobooku? Žáci Euroinstitutu se zapojili do celostátní literárně historické a výtvarné soutěže Komenský a my. Probíhá pod záštitou MŠMT, tady je pořadatel a zaštiťující instituce: škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR, město Brandýs nad Orlicí. Základní myšlenkou soutěže je přispět k prohloubení historického povědomí, pomáhat učit chápat souvislosti doby minulé a současné a seznamovat s odkazem Komenského. Naše první účast sice nepřinesla vítězství, byli tam lepší práce. Ale nemusíme vždycky vyhrávat, důležité je se zapojit.