O zřizovateli

Zařazení zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze
Identifikační číslo zřizovatele (IČO): 24274038
Činnosti dle  mezinárodní klasifikace CPV 2007 : 80521000-2 Vzdělávací programy.
Činnosti dle oborové klasifikace NACE: 855900 Ostatní vzdělávání j. n.
Název zřizovatele: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost.
Anglický registrovaný název zřizovatele: Dr. Streda Foundation.

Zřizovatel poskytuje v souladu obecně prospěšné služby v těchto oblastech:

  1. Společnost je zřizovatelem střední školy za podmínek vymezených akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a právních předpisů upravujících činnost škol.
  2. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti kurzů, školení zaměřená zejména na zdravý životní styl, hubnutí a tělovýchovu s cílem rozvoje duchovních hodnot a ochrany přírodního prostředí. Ke stejným tématům je zaměřena i mimoškolní výchova a vzdělávání a lektorská činnost.
  3. Služby výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd zaměřené na zdravou výživu se týkají potravin a přípravků zdravé výživy a jsou zaměřeny zejména na nutriční hodnoty jednotlivých potravin, složení zdravého jídelníčku s ohledem na ochranu zdraví a přírodního prostředí. Týkají se jak zkoumání potravin a přípravků zdravé výživy stávajících, tak vývoji potravin a přípravků zdravé výživy nových. Služby jsou poskytovány pro všechny zájemce z řad fyzických osob, kteří projeví zájem o tuto oblast výzkumu a vývoje.