Směrnice školy

Škola se při své činnosti řídí zejména vnitřními směrnicemi, které jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

 • Organizační řád
 • Provozní řád
 • Pracovní řád
 • Spisový, archivační a skartační řád
 • Evidence pracovní doby
 • Čerpání dovolené a volna
 • Ochrana osobních údajů
 • BOZP
 • Školní řád
 • Klasifikační řád
 • Řád provozoven odborného výcviku