ŠVP

Školní vzdělávací programy jednotlivých oborů vzdělávání jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

69-54-E/01 Provozní služby
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá