Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení a ukončení pololetí školního roku 
Přípravný týden, zaměstnanci konají činnost doma, vyjma opravných a náhradních zkoušek pondělí 24. srpna – pondělí 31. srpna 2020
4. konference škol Euroinstitut, Pedagogická fakulta Praha sobota 29. srpna 2020, 09:30
Zahájení 1. pololetí nového školního roku úterý 1. září 2020
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28. ledna 2021
Zahájení 2. pololetí školního roku pondělí 1. února 2021
Ukončení 2. pololetí školního roku středa 30. června 2021
Zahájení nového školního roku 2021/2022 středa 1. září 2021
Přípravný týden pro školní rok 2021/2022 středa 25. srpna 2021– úterý 31. srpna 2021

 

Předávání výpisů vysvědčení a závěrečných vysvědčení

Výpisy za 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2021
Vysvědčení za 2. pololetí středa 30. června 2021
Závěrečná ročníková vysvědčení za 2. pololetí (žáci připuštěni k ZZK) pátek 28. května 2021
Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy (dle rozpisu) 21. – 30. června 2021

 

Prázdniny

Podzimní čtvrtek 29. října 2020 – pátek 30. října 2020
Vánoční středa 23. prosince – neděle 3. ledna 2021
Pololetní pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny – Lidmaň, Horní Maxov, Kladno pondělí 1. února – pátek 5. února 2021
Jarní prázdniny – Odlochovice, Zvíkovec pondělí 15. února – pátek 19. února 2021
Jarní prázdniny – Praha 10, Děčín pondělí 1. března – pátek 5. března 2021
Jarní prázdniny – Roztoky pondělí 8. března – pátek 12. března 2021
Jarní prázdniny – Praha 4 pondělí 22. února – pátek 26. února 2021
Velikonoční čtvrtek 1. dubna 2021
Hlavní čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

 

Státní svátky

Den české státnosti 28. září 2020 (pondělí)
Den vzniku české samostatného československého státu 28. října 2020 (středa)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2020 (úterý)
Štědrý den 24. prosince 2020 (čtvrtek)
1. svátek vánoční 25. prosince 2020 (pátek)
2. svátek vánoční 26. prosince 2020 (sobota)
Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 1. ledna 2021 (pátek)
Velký pátek 2. dubna 2021 (pátek)
Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 (pondělí)
Svátek práce 1. května 2021 (sobota)
Den vítězství 8. května 2021 (sobota)
Den slovanský věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2021 (pondělí)
Den upálení mistra Jana Husa 6. července 2021 (úterý)
Ředitelská volna (max. 5 dnů) – budou vyhlášena dle provozních potřeb

1. den pondělí 26. října 2020
2. den úterý 27. října 2020
3. den pondělí 16. listopadu 2020
4. den úterý 6. dubna 2021
5. den bude upřesněn dle provozní potřeby
Pedagogické rady

Zahajovací pedagogická rada pro školní rok 2020/2021 úterý 25. srpna 2020, 10:00
4. konference škol Euroinstitut – Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové sobota 29. srpna 2020, 9:30
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí úterý 10. listopadu 2020, 10:00
Pedagogická rada za 1. pololetí čtvrtek 21. ledna 2021, 10:00
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí úterý 23. března 2021, 10:00
Pedagogická rada pro závěrečné zkoušky úterý 25. května 2021, 10:00
Pedagogická rada za 2. pololetí – závěrečná úterý 22. června 2021, 10:00
Zahajovací pedagogická rada pro školní rok 2021/2022 úterý 24. srpna 2021, 09:00

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Odevzdání přihlášky ke studiu pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2021
1. kolo přijímacího řízení (přijímací zkoušky se nekonají) 22. – 30. dubna 2021
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro 1. kolo 22. – 30. dubna 2021
Odevzdání zápisového lístku přijatých uchazečů do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí
2. a další kola přijímacího řízení 1. května 2021 – 31. srpna 2021

 

Závěrečné zkoušky – termíny jsou orientační

Přípravný týden pro žáky konající ZZK 26. – 31. května 2021
Písemná část (OU) – obory E úterý 1. června 2021
Praktická část (PRŠ/OU) – obory C a E 2. – 16. června 2021
Ústní část (PRŠ/OU) – obory C a E 10. – 21. června 2021
opravné a náhradní zkoušky – září 13. – 17. září 2021
opravné a náhradní zkoušky – prosinec 6. – 10. prosince 2021

 

Jednání Školské rady

Jednání Školské rady úterý 25. srpna 2020
Jednání Školské rady pondělí 5. října 2020
Jednání Školské rady pondělí 1. března 2021

Dovolená pro pedagogické pracovníky (max 40 dnů = úvazek 1,0 interní zam.)
Plán čerpání dovolené je dle rozhodnutí ředitele školy.
Dovolená se čerpá během hlavních a vedlejších prázdnin nebo dle nařízení ředitele školy.
Samostudium se čerpá převážně v době vedlejších prázdnin a ředitelských dnů dle pokynů ředitele.

Statistická hlášení a výkazy

Výkaz o ředitelství R13-01 k 30.9. do 10. října 2020
Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 30.9. do 15. října 2020
Výroční zpráva za šk. r. 2019/2020 do 15. října 2020
Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 31.3. do 15. dubna 2021
Výkaz S5-01 o přijatých uchazečích do 1. roč. denní formy SŠ k 31.5. do 10. června 2021

Změna harmonogramu (termínů a časů) vyhrazena!

V Praze dne 25. 8. 2020                                                          Mgr. Martin Štorek, zástupce ředitele školy