Závěrečné zkoušky

Střední škola Euroinstitut v Praze

Organizace konání závěrečných zkoušek 2018/2019

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru  praktická škola jednoletá a provozní služby v červnu 2019.

Závěrečná pedagogická rada pro žáky posledních ročníků se koná ve 17. května 2019.

Klasifikace musí být uzavřena nejpozději do 22. května 2019 do 12:00 hod.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, vykonají zkoušku v náhradním termínu, žáci, kteří neprospěli maximálně ze dvou předmětů, konají opravnou komisionální zkoušku. Zkoušky se konají poslední srpnový týden, tj. 26. – 30. srpna 2019

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám bude v termínu 27. až 31. května 2019.

Závěrečné zkoušky v oboru provozní služby se konají dle jednotného zadání.

Písemná část zkoušek (pouze obor provozní služby) se bude konat 3. června 2019.

Praktická část zkoušek se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech od 4. – 7. června 2019.

Ústní část zkoušek proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 10. – 14. června 2019.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neprošel. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku (přihláška ke stažení zde PDF, nebo zde Doc.) k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30.6.2019.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek se bude konat v září (10. až 14. září 2019) a v prosinci (10. až 14. prosinec 2019).

Písemná část zkoušek                          přesný termín bude upřesněn

Praktická část zkoušek                        přesný termín bude upřesněn

Ústní část zkoušek                                 přesný termín bude upřesněn