Závěrečné zkoušky

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji

Organizace konání závěrečných zkoušek 2018/2019

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech provozní služby a praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá v červnu 2019.

Žáci uvedených oborů budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Závěrečná pedagogická rada 2. a 3. ročníků se koná ve čtvrtek 23. května 2019.

Klasifikace musí být uzavřena nejpozději do 21. května 2019 do 12:00 hod.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají zkoušku v náhradním termínu či opravnou zkoušku v srpnu 2019.

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám bude 5 dní před konáním ústní zkoušky.

Písemná část zkoušek proběhne 3. – 7. června 2019 . Nástup žáků je v 8:30 do učeben dle rozpisu, který bude sdělen po pedagogické radě.

Žáci se dostaví ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a svačinu.

Zkouška pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami trvá max. 2 hodiny.

Praktická část zkoušek se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech 10. – 14. června 2019.

Ústní část zkoušek proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 17. – 21. června 2019.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neuspěl. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku (přihláška ke stažení ZDE) k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30. 6. 2019.

Písemná část zkoušek                          bude upřesněno

Praktická část zkoušek                        bude upřesněno

Ústní část zkoušek                                bude upřesněno