Organizace školního roku

Zahájení a ukončení pololetí školního roku 
Zahájení 1. pololetí školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019
Ukončení 1. pololetí školního roku 2019/2020 čtvrtek 30. ledna 2020
Zahájení 2. pololetí školního roku 2019/2020 pondělí 3. února 2020
Ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020 úterý 30. června 2020
Zahájení nového školního roku 2020/2021 úterý 1. září 2020

 

Předávání výpisů a vysvědčení

Výpisy za 1. pololetí 2019/2020  čtvrtek 30. ledna 2020
Vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020  úterý 30. června 2020

 

Prázdniny

Podzimní úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
Pololetní pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny Přerov pondělí 24. února – pátek 28. února 2020
Jarní prázdniny Kroměříž, Uherské Hradiště, Hradec Králové pondělí 2. března – pátek 6. března 2020
Jarní prázdniny Olomouc, Šternberk, Šumperk pondělí 3. února – pátek 7. února 2020
Velikonoční čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020
Ředitelské volno  bude upřesněno
Státní svátky 

Den české státnosti 28. září (sobota)
Den vzniku české samostatného československého státu 28. října (pondělí)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu (neděle)
Štědrý den 24. prosince (úterý)
1. svátek vánoční 25. prosince (středa)
2. svátek vánoční 26. prosince (čtvrtek)
Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna (středa)
Velký pátek 10. dubna (pátek)
Velikonoční pondělí 13. dubna (pondělí)
Svátek práce 1. května (pátek)
Den vítězství 8. května (pátek)
Den slovanský věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července (neděle)
Den upálení mistra Jana Husa 6. července (pondělí)

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Odevzdání přihlášky ke studiu pro 1. kolo nejpozději do 2. března 2020
1. kolo přijímacího řízení (přijímací zkoušky se nekonají) 22. – 30. dubna2020
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro 1. kolo 22. – 30. dubna 2020
Odevzdání zápisového lístku přijatých uchazečů do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
2. a další kola přijímacího řízení 1. května 2020 – 31. srpna 2020

Závěrečné zkoušky – rozpis bude upřesněn po 24. květnu 2020

Písemná část  1. – 12. června 2020
Praktická část  8. – 19. června 2020
Ústní část 16. – 25. června 2020
opravné a náhradní zkoušky – září 14. – 17. září 2020
opravné a náhradní zkoušky – prosinec 7. – 9. prosince 2020

Jednání Školské rady  

Jednání Školské rady čtvrtek čtvrtek 26. září 2019
Jednání Školské rady středa 6. května 2020

Pedagogické rady

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí čtvrtek 28. listopadu 2019
Pedagogická rada za 1. pololetí úterý 21. ledna 2020
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí čtvrtek 23. dubna 2020
Pedagogická rada pro závěrečné zkoušky čtvrtek 21. května 2020
Pedagogická rada za 2. pololetí – závěrečná čtvrtek 11. června 2020

Dovolená pro pedagogické pracovníky (max 40 dnů = úvazek 1,0 interní zam.)
Plán čerpání dovolené je dle rozhodnutí ředitele školy.
Dovolená se čerpá během hlavních a vedlejších prázdnin nebo dle nařízení ředitele školy.

Statistická hlášení a výkazy

Výkaz o ředitelství R13-01 k 30.9. do 10. října 2019
Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 30.9. do 15. října 2019
Výroční zpráva za šk. r. 2018/19 do 15. října 2019
Výkaz M8 o SŠ (školní matrika) k 31.3. do 15. dubna 2020
Výkaz S5-01 o přijatých uchazečích do 1. roč. denní formy SŠ k 31.5. do 10. června 2020

Změna harmonogramu (termínů a časů) vyhrazena!

V Horní Moštěnici dne 25.8.2019                                                          Mgr. Milan Slaměník, zástupce ředitele školy