Kvalifikační kurzy

Školy Euroinstitut jsou autorizovaným pracovištěm Národní soustavy kvalifikací v oborech, které úzce souvisejí našimi učebními obory. Podrobnosti o našich aktivitách najdete na trojjazyčném webu www.euroinstitut.eu v sekci Národní soustava kvalifikací nebo přímo zde.