Smluvní pracoviště

Odbornou provozní praxi v reálném pracovním prostředí učni Euroinstitutu vykonávají na pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské, sociální, zdravotnické a školské sféry. Žáci prohlubují odborné dovednosti, vědomosti a návyky v reálném prostředí.

Další fotografie najdete zde: