Pohybové aktivity

Při vzdělávání našich žáků se v Euroinstitutu zaměřujeme na rehabilitační a aktivizační procesy. Jejich důležitou součástí jsou pohybové aktivity přizpůsobené možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.

Další fotografie najdete zde: