Pracovníci školy, SPC a rada

Pedagogický sbor 2014-15 (abecedně)
Mgr. Lada Balejová, Mgr. et Bc. Jan Beer, Mgr. Josef Bohůněk, Mgr. Jiří Hejtmánek, Mgr. Jarmila Hejtmánková (ředitelka), Mgr. Pavel Ingr, Ing. Luboš Kvíčala, Mgr. Jiří Návesník, Mgr. Slávka Podobová, Ing. Václav Pomma, Mgr. Vladimír Poláček, MUDr. Leoš Středa, Ivana Šimečková, Mgr. Taťana Kuhnová … (upravujeme web)

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Zasedání rady školské právnické osoby
Členové rady ŠPO MUDr. Ríša Suk, Věroslav Dvořák a Mgr. Boris Procházka před inaugurací nové ředitelky školy Mgr. Jarmily Hejtmánkové. Společně s odstupujícím ředitelem, MUDr. Leošem Středou.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána