Praní a žehlení

Ve výuce si učni Euroinstitutu osvojují vědomosti o technologických postupech používaných při praní a žehlení prádla a oděvů. Seznamují se s používanými přípravky na praní prádla a technickým vybavením, které budou při práci obsluhovat.

Další fotografie najdete zde: