Příprava pokrmů

Učivo předmětu příprava pokrmů patří v Euroinstitutu v praktické škole dvouleté do oblasti odborných činností, u učebních oborů mezi odborné vzdělávání, absolventi budou pracovat jako pomocné síly v kuchyňských provozech. V praktické škole jednoleté je součástí vzdělávacího okruhu práce v domácnosti.

Další fotografie najdete zde: